Teknik pengendalian hama & penyakit

  
Kategori: K12 - SMK

Deskripsi
Kegiatan pembelajaran pengendalian organisme pengganggu tanaman sayuran
berisikan uraian pokok materi; Jenis OPT pada tanaman sayuran, Alat & bahan
pengendali OPT, definisi organisme pengganggu tanaman (OPT), dan
pelaksanaan metode pengendalian OPT.

Attachments

Teknik pengendalian hama & penyakit.pdf

13-08-2019 09:55:27

Download Lampirkan